Zodpovieme všetky vaše otázky

Na výber máte z viac variantov. Tieto varianty sú START alebo KOMPLET. Mesačná splátka produktu START zahŕňa: povinné ručenie, havarijné poistenie s 5% alebo 1% spoluúčasťou, poistenie obvodových skiel. Oproti tomu mesačná splátka produktu KOMPLET zahŕňa: povinné ručenie, havarijné poistenie s 5% alebo 1% spoluúčasťou, poistenie obvodových skiel + kompletný servis, sadu zimných kolies vrátane prezutie vozidla. Ak máte nejaké otázky, náš operativní lízing http://www.hertzlease.sk/sk/sluzby/co-je-operativny-lizing.html je vždy rád zodpovie.

Platenie prvý a ďalšie splátky

Prvá splátka sa hradí vždy pri uzatvorení zmluvy a nasledujúce splátky majú splatnosť vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Ak teda uzavriete zmluvu k 30. dňu v mesiaci, nasledujúci splátku musíte uhradiť už nasledujúci deň, respektíve za dva dni. Splátkový kalendár dostanete pri uzavretí zmluvy. Za platenie pokút je zodpovedný vždy nájomca vozidla. Zmluvou akou je operativní lízing sav prípade nehody výzvy postupuje vždy informácie o nájomcovi Polícii SR. Objednať nové vozidlo sa odporúča 6 mesiacov pred ukončením zmluvy. Pobočky vás budú informovať o blížiacom sa konci zmluvy v tomto časovom predstihu.